КАТАЛОГ КНИГИ

Славчев, Дончо
В света на багрите / Дончо Славчев. - София: Народна просвета, 1963. - 74 с. : с ил.; 20 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Химия)

Пълното име на автора: Дончо Славчев Донев

УДК 667.2(02.062)

Именен показалец

Славчев, Дончо

Предметен показалец

Химическа промишленост

Сигнатура
66/ С44
Инв. №
5320

Още от същия автор

Славчев, Дончо и др. Богатствата на морето. София: Техника, 1961

Славчев, Дончо. Парацелз. София: Наука и изкуство, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)