КАТАЛОГ КНИГИ

Шасколская, Мариана Петровна
Кристали / М. Шасколская ; Прев. от рус. Венелин Кръстев. - София: Народна просвета, 1981. - 196 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Кристаллы

УДК 548

Именен показалец

Шасколская, Мариана Петровна

Предметен показалец

Минерали и кристали

Сигнатура
54/ Ш38
Инв. №
13207

Още от същия автор

Шасколская, Мариана. Жолио-Кюри. София: Издателство на ОФ, 1962


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)