КАТАЛОГ КНИГИ

Йотова, Вера Янкова и др.
Задачи по химия : За техникумите / Състав. Вера Йотова, Радослава Лилова. - София: Народна просвета, 1973. - 232 с.; 20 см.
УДК 54(075.3)

Именен показалец

Йотова, Вера Янкова
Лилова, Радослава Сергеева

Предметен показалец

Химия

Сигнатура
54/ Й85
Инв. №
3097

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)