КАТАЛОГ КНИГИ

Дякович, Владимир Александров и др.
Справочник по химия / Вл. Дякович, Ал. Добрев, В. Никифоров. - София: Народна просвета, 1987. - 384 с. : с ил.; 22 см. + табл.
УДК 54(035)

Именен показалец

Добрев, Александър Антонов
Дякович, Владимир Александров
Никифоров, Валентин Димитров

Предметен показалец

Химия

Сигнатура
54/ Д99
Инв. №
13090
Сигнатура
54/ Д99
Инв. №
13091

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)