КАТАЛОГ КНИГИ

Четива, любопитни факти и задачи по химия : Ч.1- / Ред. Веселина Ковачева. - София: Народна просвета, : с ил.; 20 см.

Ч. 1: Книга за самостоятелна работа на учениците от VI - VIII кл. / Иван Лилов и др. - 1986.- 256 с.
Други авт.: Л. Василева, Ст. Попов, К. Манолов, Б. Матеева, М. Миневска
Ч. 2: Книга за самостоятелна работа на учениците от IX-X кл. / Добри Лазаров и др. - 1987. - 239 с.
Други авт. : З. Малчева, Г. Петров, М. Павлова

УДК 54(076)(075.3)

Предметен показалец

Химия

Сигнатура
54/ Ч-75
Инв. №
12773
(Ч.1)
Сигнатура
54/ Ч-75
Инв. №
12778
(Ч.1)
Сигнатура
54/ Ч-75
Инв. №
12777
(Ч.1)
Сигнатура
54/ Ч-75
Инв. №
13473
(Ч.2)
Сигнатура
54/ Ч-75
Инв. №
8289
(Ч.2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)