КАТАЛОГ КНИГИ

Лейбсон, Лев
Ловци на молекули : Повест из историята на химията и физиологията / Л. Лейбсон ; Прев. от рус. Надя Чекарлиева ; Худож. Надя Петрова. - София: Народна младеж, 1965. - 274 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Разгаданный воздух

УДК 541

Именен показалец

Лейбсон, Лев

Предметен показалец

Откриватели
Природа

Сигнатура
54/ Л40
Инв. №
9101

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)