КАТАЛОГ КНИГИ

Христова, Нели Стефанова и др.
PONS Континентите с един поглед : Ч.1- / Нели Христова, Калина Милкова. - София: ПОНС България, 2011. - [6] с. : с ил.; 30 см.

Ч. 1. Африка
ISBN 978-954-344-193-8
Ч. 2. Северна Америка
ISBN 978-954-344-194-5
Ч. 3. Южна Америка
ISBN 978-954-344-195-2
Ч.4. Азия
ISBN 978-954-344-196-9
Ч. 5. Австралия и Океания
ISBN 978-954-344-197-6
Ч. 6. Европа
ISBN 978-954-344-198-3

УДК 916(076)

Именен показалец

Милкова, Калина Димитрова
Христова, Нели Стефанова

Предметен показалец

Континенти
География - учебни помагала

Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19862
(Ч.1)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19861
(Ч.1)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19860
(Ч.1)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19859
(Ч.1)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19858
(Ч.1)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19867
(Ч.2)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19866
(Ч.2)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19865
(Ч.2)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19864
(Ч.2)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19863
(Ч.2)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19857
(Ч.3)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19856
(Ч.3)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19855
(Ч.3)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19854
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19853
(Ч.3)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19847
(Ч.4)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19846
(Ч.4)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19845
(Ч.4)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19844
(Ч.4)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19843
(Ч.4)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19852
(Ч.5)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19851
(Ч.5)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19850
(Ч.5)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19849
(Ч.5)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19848
(Ч.5)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19842
(Ч.6)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19841
(Ч.6)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19840
(Ч.6)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19839
(Ч.6)
Сигнатура
916/ Х79
Инв. №
19838
(Ч.6)

Още от същия автор

Христова, Нели и др. PONS България с един поглед. София: ПОНС България, 2011


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)