КАТАЛОГ КНИГИ

Христова, Нели Стефанова и др.
PONS България с един поглед / Нели Христова, Калина Милкова. - София: ПОНС България, 2011. - [6] с.; 30 см.
ISBN 978-954-344-199-0УДК 914.972(076)

Именен показалец

Милкова, Калина Димитрова
Христова, Нели Стефанова

Предметен показалец

География - учебни помагала

Географски показалец

България

Сигнатура
914.972/ Х79
Инв. №
19836
Сигнатура
914.972/ Х79
Инв. №
19835
Сигнатура
914.972/ Х79
Инв. №
19834
Сигнатура
914.972/ Х79
Инв. №
19833
Сигнатура
914.972/ Х79
Инв. №
19832
Сигнатура
914.972/ Х79
Инв. №
19837

Още от същия автор

Христова, Нели и др. PONS Континентите с един поглед. София: ПОНС България, 2011


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)