КАТАЛОГ КНИГИ

Бобров, Лев
По следите на сензациите / Лев Бобров ; Прев. от рус. Стефка Василева ; Ил. Богдан Бенев. - Варна: Държавно издателство, 1970. - 304 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. По следам сензации

УДК 5

Именен показалец

Бобров, Лев

Предметен показалец

Дълголетие
Природа

Сигнатура
5/ Б52
Инв. №
2849

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)