КАТАЛОГ КНИГИ

Салчева-Атанасова, Галитона
Растенията и зимата / Галитона Салчева-Атанасова. - София: Народна просвета, 1965. - 71 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 5)
УДК 581.54

Именен показалец

Салчева-Атанасова, Галитона

Предметен показалец

Растения

Сигнатура
58/ С15
Инв. №
5797

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)