КАТАЛОГ КНИГИ

Чаушев, Асен Фиданов и др.
Нова кухня / Асен Чаушев, Недко Чаушев. - София: Медицина и физкултура, 1989. - 176 с. : с ил.; 20 см.
УДК 641.5(497.2)(083.1)

Именен показалец

Чаушев, Асен Фиданов

Предметен показалец

Рецепти

Сигнатура
64/ Ч-46
Инв. №
15486

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)