КАТАЛОГ КНИГИ

Българска национална кухня : 50 подбрани рецепти / Фотогр. и текст Веселина Казакова и др.. - София: СофтПрес, 2012. - 64 с. : с ил.; 20 см.

Др. авт.: Зорница Георгиева-Алексова, Илиян Димитров, Кремена Генчева, Маргарита Димитрова, Петя Цанкова, Траяна Кайракова, Христина Йотова, Яна Стоянова

ISBN 978-954-685-883-2УДК 641.568(497.2)(083.1)

Предметен показалец

Рецепти

Сигнатура
64/ Б92
Инв. №
19467

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)