КАТАЛОГ КНИГИ

Березова, Елена Ф.
Микробите и живота на растенията / Елена Ф. Березова ; Прев. от рус. Ангелина Кънева. - София: Народна просвета, 1962. - 64 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 12)

Ориг. загл. Микробы и жизнь растений

УДК 579

Именен показалец

Березова, Елена Ф.

Предметен показалец

Растения
Микробиология
Микроорганизми

Сигнатура
57/ Б38
Инв. №
9953
Сигнатура
57/ Б38
Инв. №
5814

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)