КАТАЛОГ КНИГИ

Цокова, Василка
Огънят през вековете / В. Цокова. - София: Народна просвета, 1961. - 67 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Химия; 4)
УДК 54

Именен показалец

Цокова, Василка

Предметен показалец

Химични процеси

Сигнатура
54/ Ц75
Инв. №
9962

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)