КАТАЛОГ КНИГИ

Трантеев, Петър Иванов и др.
Тайната на пещерите : Занимателна спелеология / Петър Трантеев, Васил Георгиев. - София: Наука и изкуство, 1968. - 231 с. : с ил.; 20 см.
УДК 551.44(497.2)

Именен показалец

Георгиев, Васил Б.
Трантеев, Петър Иванов

Предметен показалец

Пещери

Сигнатура
55/ Т79
Инв. №
9905

Още от същия автор

Трантеев, Петър. Магурата. София: Медицина и физкултура, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)