КАТАЛОГ КНИГИ

Кастьоре, Норбер
Моят живот под земята : Спомени на един спелеолог / Норбер Кастьоре ; Прев. от фр. Алфред Керемидаров. - София: Народна младеж, 1967. - 410 с. : с ил.; 21 см. - (Библ. Планета : Книга за научните експедиции; 1)

Ориг. загл. Laventure Vecue / Norbert Casteret

УДК 551.44

Именен показалец

Кастьоре, Норбер

Предметен показалец

Пещери

Сигнатура
55/ К45
Инв. №
6781

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)