КАТАЛОГ КНИГИ

Славчев, Дончо и др.
Богатствата на морето / Дончо Славчев, Недко Б. Преславски. - София: Техника, 1961. - 124 с. : с ил.; 20 см.

Пълното име на автора: Дончо Славчев Донев

УДК 551(26)

Именен показалец

Преславски, Недко Борисов
Славчев, Дончо

Предметен показалец

Морета и океани

Сигнатура
55/ С44
Инв. №
7162

Още от същия автор

Славчев, Дончо. В света на багрите. София: Народна просвета, 1963

Славчев, Дончо. Парацелз. София: Наука и изкуство, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)