КАТАЛОГ КНИГИ

Гостет, В. С.
Имунитетът - специфична защита на организма / В. С. Гостев ; Прев. от рус. Т. Матвеева. - София: Народна просвета, 1962. - 52 с.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология)

Ориг. загл. Иммунитет - специфическая защита организма

УДК 616-097

Именен показалец

Гостет, В. С.

Предметен показалец

Медицина

Сигнатура
616/ Г70
Инв. №
5325

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)