КАТАЛОГ КНИГИ

Из историята на естествознанието в България / М. Апостолов и др. ; Под науч. ред. на Миладин Апостолов. - София: Народна просвета, 1982. - 180 с.; 20 см.

Други авт. : М. Георгиев, Р. Каймакчиева, Ц. Тачев ; Пълното име на авт. Минчо Георгиев е Минчо Георгиев Атанасов

УДК 57(497.2)

Предметен показалец

Природа

Сигнатура
57/ И35
Инв. №
3840

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)