КАТАЛОГ КНИГИ

Патури, Феликс Р.
Растенията - гениални инженери на природата / Феликс Р. Патури ; Прев. от нем. Нона Тонева-Радева. - София: Земиздат, 1984. - 256 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Geniale Ingenieure der Natur / Felix R. Paturi

УДК 581

Именен показалец

Патури, Феликс Р.

Предметен показалец

Растения

Сигнатура
58/ П28
Инв. №
11645
Сигнатура
58/ П28
Инв. №
11646
Сигнатура
58/ П28
Инв. №
11644

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)