КАТАЛОГ КНИГИ

Маслоброд, Сергей Никитович
Електрическият език на растенията / Сергей Никитович Маслоброд ; Прев. от рус. Юлия Глогова. - София: Народна просвета, 1986. - 135 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за ученика : Сер. Природонаучни знания)
УДК 577.3

Именен показалец

Маслоброд, Сергей Никитович

Предметен показалец

Растения

Сигнатура
57/ М37
Инв. №
12658
Сигнатура
57/ М37
Инв. №
12657

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)