КАТАЛОГ КНИГИ

Иванова, Йорданка
Растения и хормони / Йорданка Иванова. - София: Народна просвета, 1985. - 120 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за ученика : Сер. Природонаучни знания)
УДК 581.1

Именен показалец

Иванова, Йорданка

Предметен показалец

Растения

Сигнатура
58/ И22
Инв. №
13266

Още от същия автор

Иванова, Йорданка. Растения и биотехнологии. София: Народна просвета, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)