КАТАЛОГ КНИГИ

Калецки, Андрей
Калейдоскоп на природата / А. Калецки ; Прев. от рус. Атанас Атанасов. - София: Земиздат, 1981. - 166 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Калейдоскоп натуралиста

УДК 591.9

Именен показалец

Калецки, Андрей

Предметен показалец

Животни
Природа

Сигнатура
59/ К16
Инв. №
1504

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)