КАТАЛОГ КНИГИ

Стаменов, Митре
Обратната страна на цивилизацията / Митре Стаменов. - 2 прераб. и допълн. изд. - София: Партиздат, 1980. - 282 с.; 20 см.
УДК 504.05

Именен показалец

Стаменов, Митре

Предметен показалец

Екология

Сигнатура
5/ С66
Инв. №
5525

Още от същия автор

Стаменов, Митре. Обратната страна на цивилизацията. София: Партиздат, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)