КАТАЛОГ КНИГИ

Китанов, Борис
Разпознаване и събиране на билки / Борис Китанов. - София: Земиздат, 1987. - 208 с. : с ил.; 24 см.

Съдържа и: Азб. указател на бълг. имена на билките ; Азб. указател на лат. имена на билките

УДК 581.6(035)+615.322(035)

Именен показалец

Китанов, Борис

Предметен показалец

Растения
Билки

Сигнатура
58/ К61
Инв. №
13496
Сигнатура
58/ К61
Инв. №
13672
Сигнатура
58/ К61
Инв. №
15017
Сигнатура
58/ К61
Инв. №
13673

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)