КАТАЛОГ КНИГИ

Воденичаров, Димитър Георгиев
Размножаване на растенията / Димитър Воденичаров. - София: Народна просвета, 1969. - 120 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 2)
УДК 581.16

Именен показалец

Воденичаров, Димитър Георгиев

Предметен показалец

Растения

Сигнатура
58/ В76
Инв. №
5316

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)