КАТАЛОГ КНИГИ

Несторова, Милка
Движения на земната кора / Милка Несторова. - София: Народна просвета, 1960. - 59 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека)
УДК 550.34

Именен показалец

Несторова, Милка

Предметен показалец

Геология
Природни бедствия

Сигнатура
55/ Н61
Инв. №
5886

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)