КАТАЛОГ КНИГИ

Гочев, Петър М.
Забавна геология / Петър М. Гочев. - София: Народна просвета, 1958. - 74 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека)
УДК 551.1/.4(02.062)

Именен показалец

Гочев, Петър М.

Предметен показалец

Геология

Сигнатура
55/ Г72
Инв. №
5890
Сигнатура
55/ Г72
Инв. №
5900

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)