КАТАЛОГ КНИГИ

Спорове за бъдещето / А. Рябчиков и др. ; Под ред. на на А. Рябчиков ; Прев. от рус. Юлия Глогова. - София: Земиздат, 1986. - 232 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Екологичен свят)

Ориг. загл. Споры о будущем
Други авт.: И. Алтшулер, С. Горшков, Ю. Ермаков, Т. Кондратиева, Л. Куракова, Г. Макунина, А. Мартинов, Т. Петрова, Е. Романова, В. Уледов

УДК 577

Именен показалец

Рябчиков, Александър Максимович (ред.)

Предметен показалец

Екология
Околна среда
Природа

Сигнатура
57/ С58
Инв. №
13580

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)