КАТАЛОГ КНИГИ

Вейнар, Райнхолд
Как се движат растенията / Райнхолд Вейнар ; Прев. от нем. Йорданка Егова, Мина Божкова. - София: Народна просвета, 1986. - 127 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за ученика : Сер. Природонаучни знания)
УДК 581.17/.18

Именен показалец

Вейнар, Райнхолд

Предметен показалец

Растения

Сигнатура
58/ В40
Инв. №
12772
Сигнатура
58/ В40
Инв. №
12916

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)