КАТАЛОГ КНИГИ

Пенчев, Симеон
Вълшебен свят / Симеон Пенчев. - София: Народна просвета, 1970. - 96 с. : с ил.; 21 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 1)
УДК 551

Именен показалец

Пенчев, Симеон

Предметен показалец

Пещери

Сигнатура
55/ П36
Инв. №
7339

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)