КАТАЛОГ КНИГИ

Верзилин, Николай и др.
Гора и живот / Николай Верзилин, Вера Корсунска ; Прев. от рус. Захари Статков. - София: Земиздат, 1971. - 257 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Млади природолюбители; 1)
УДК 630.6+502:630

Именен показалец

Верзилин, Николай
Корсунска, Вера

Предметен показалец

Екология

Сигнатура
5/ В49
Инв. №
9994

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)