КАТАЛОГ КНИГИ

Дилов, Христо и др.
Растения без почва / Христо Дилов, Димитър Георгиев. - София: Народна просвета, 1961. - 76 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 20)
УДК 581.5

Именен показалец

Дилов, Христо

Предметен показалец

Растения

Сигнатура
58/ Д55
Инв. №
9946

Още от същия автор

Дилов, Христо и др. Растения и вода. София: Народна просвета, 1962


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)