КАТАЛОГ КНИГИ

Спангенберг, Е. П.
Сред природата с бележник / Е. П. Спангенберг ; Прев. от рус. Атанас Атанасов. - София: Земиздат, 1981. - 347 с. : с ил.; 21 см.

Ориг. загл. Записки натуралиста

УДК 591.5

Именен показалец

Спангенберг, Е. П.

Предметен показалец

Животни
Екология

Сигнатура
59/ С55
Инв. №
10427

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)