КАТАЛОГ КНИГИ

Грудев, Никола
Канарчета / Никола Грудев. - София: Земиздат, 1987. - 199 с. : с ил.; 20 см. - (Пор. Любител; 4)
УДК 636.6(035)

Именен показалец

Грудев, Никола

Предметен показалец

Птици

Сигнатура
63/ Г88
Инв. №
13271

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)