КАТАЛОГ КНИГИ

Филип, Ладислав
Културизъм за жени / Ладислав Филип ; Прев. от словаш. Невена Захариева. - София: Медицина и физкултура, 1973. - 207 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Kulturismus pre zeny / Ladislav Filip

УДК 796.8.015(035)

Именен показалец

Филип, Ладислав

Предметен показалец

Гимнастика

Сигнатура
796/ Ф50
Инв. №
8733

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)