КАТАЛОГ КНИГИ

Димитров, Данко и др.
За тебе те живяха : : Мисли на видни наши дейци за България, за бълг. земя и бълг. език от Възраждането до Девети септември 1944 г / Данко Димитров, Румен Ранджев. - София: Издателство на ОФ, 1970. - 344 с.; 21 см.

Съдържа и библиогр. данни за споменатите в кн. дейци

УДК 949.72

Именен показалец

Димитров, Данко

Предметен показалец

Възраждане
Бележити личности

Сигнатура
949.72/ Д58
Инв. №
9139

Още от същия автор

Димитров, Данко. Български светини. София: Народна просвета, 1971

Димитров, Данко. Игуменът от Велчовата завера.. София: НС ОФ, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)