КАТАЛОГ КНИГИ

Топалов, Кирил
Светогорският бунтар : Неофит Бозвели / Кирил Топалов. - София: Народна младеж, 1982. - 207 с. : с ил.; 17 см. - (Пор. Първите)
УДК 886.7-311.6+92 Неофит Бозвели

Именен показалец

Неофит Хилендарски Бозвели (за него)
Топалов, Кирил

Предметен показалец

Възраждане

Сигнатура
886.7-3/ Т74
Инв. №
3763

Още от същия автор

Топалов, Кирил. Будилник с латерна. София: Отечество, 1981

Топалов, Кирил. Бъди благословена; Не се сърди човече. София: Профиздат, 1984

Топалов, Кирил. Бягай... обичам те. София: Отечество, 1990

Топалов, Кирил. Проблеми на възрожденската поетика. София: Наука и изкуство, 1979

Топалов, Кирил. Разговори с принц Кирил. София: Български писател, 1991


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)