КАТАЛОГ КНИГИ

Гжимек, Бернхард
Нови приключения с диви животни : Залог за Африка / Бернхард Гжимек ; Прев. от нем. Николай Йовчев, Розалия Вълчанова. - София: Народна просвета, 1986. - 108 с. : с ил.; 29 см.

Ориг. загл. Einsatz fur Afrika ; Neye Erlebnisse mit Wildtleren / Bernhard Grzimek

УДК 591.9(6)

Именен показалец

Гжимек, Бернхард

Предметен показалец

Животни

Географски показалец

Африка

Сигнатура
59/ Г45
Инв. №
13244

Още от същия автор

Гжимек, Бернхард. И отново коне. София: Земиздат, 1984

Гжимек, Бернхард. Няма място за диви животни. София: Земиздат, 1981

Гжимек, Бернхард. От мечката гризли до очиларката. София: Наука и изкуство, 1983

Гжимек, Бернхард и др. Серенгети не трябва да загине. София: Наука и изкуство, 1967

Гжимек, Бернхард. Сред животните на Африка. София: Земиздат, 1982

Гжимек, Бернхард. Сред животните на Африка. София: Земиздат, 1976

Гжимек, Бернхард. Четириноги австралийци. София: Земиздат, 1969

Гжимек, Бернхард. Четириноги австралийци. София: Земиздат, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)