КАТАЛОГ КНИГИ

Под знака на брадатия орел : Природозащитен сборник / Състав. Николай Йовчев. - София: Земиздат, 1976. - 261 с. : с ил.; 20 см.
УДК 502.7

Именен показалец

Йовчев, Николай (съст.)

Предметен показалец

Екология

Сигнатура
5/ И79
Инв. №
2481
Сигнатура
5/ И79
Инв. №
5169

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)