КАТАЛОГ КНИГИ

Боев, Златозар Николаев
Птиците / Златозар Боев ; Худож. Панайот Гелев, Здравко Стоянов. - София: Отечество, 1990. - 198 с. : с ил.; 29 см. - (Научнопопулярна поредица Какво знаем за... : Сер. Биология)

Съдържа и: Азбучен показалец

УДК 598.2/.9

Именен показалец

Боев, Златозар Николаев

Предметен показалец

Птици

Сигнатура
59/ Б55
Инв. №
15802
Сигнатура
59/ Б55
Инв. №
15800
Сигнатура
59/ Б55
Инв. №
15801
Сигнатура
59/ Б55
Инв. №
15799

Още от същия автор

Боев, Златозар. Земноводните. София: Просвета, 1994

Боев, Златозар. Рибите. София: Просвета, 1994


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)