КАТАЛОГ КНИГИ

Мери, Фернан
Животните също имат свой език / Фернан Мери ; Прев. от фр. Алфред Керемидаров. - София: Земиздат, 1980. - 268 с. : с ил.; 17 см.

Ориг. загл. Les betes aussi ont leurs langages / Fernan Mery

УДК 591.51

Именен показалец

Мери, Фернан

Предметен показалец

Животни

Сигнатура
59/ М49
Инв. №
6923

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)