КАТАЛОГ КНИГИ

Николов, Гавраил Христов и др.
Ритми на живота и на здравето / Гавраил Хр. Николов, Сениха Солакова. - София: Народна просвета, 1984. - 128 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за ученика : Сер. Природонауч. знания)
УДК 576.2

Именен показалец

Николов, Гавраил Христов

Предметен показалец

Хронобиология

Сигнатура
57/ Н74
Инв. №
11908

Още от същия автор

Николов, Гавраил. Обездвижването - враг N 1. София: Медицина и физкултура, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)