КАТАЛОГ КНИГИ

Ламбрев, Живко
Живот, стареене, смърт / Живко Ламбрев. - София: Наука и изкуство, 1979. - 188 с.; 20 см. + табл. - (Пор. Човекът и природата; 7)
УДК 612.67/.68+577

Именен показалец

Ламбрев, Живко

Предметен показалец

Дълголетие

Сигнатура
612/ Л18
Инв. №
5901

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)