КАТАЛОГ КНИГИ

Симптомен диагностичен справочник на вътрешните заболявания / Под ред. на Н. Бошев, Г. Маждраков. - София: Медицина и физкултура, 1979. - 386 с.; 24 см.

Съдържа и: Азбучен указател на симптомите

УДК 616.1/.4(035)

Именен показалец

Бошев, Никола Атанасов (ред.)
Маждраков, Георги Методиев (ред.)

Предметен показалец

Болести

Сигнатура
616/ С37
Инв. №
6651

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)