КАТАЛОГ КНИГИ

Леви, Владимир Лвович
Разговор в писма / Владимир Леви ; Прев. от рус. Николай Бузин. - София: Медицина и физкултура, 1985. - 264 с.; 20 см.

Ориг. загл. Разговор в письмах / Владимир Львович Леви

УДК 615.851

Именен показалец

Леви, Владимир Лвович

Предметен показалец

Психотерапия

Сигнатура
615/ Л35
Инв. №
14367

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)