КАТАЛОГ КНИГИ

Новости в медицинската техника и диагностика / Под ред. на Виктор К. Врански, Калчо И. Марков. - София: Медицина и физкултура,; 20 см.

Кн. 4: 1978.- 226 с.

УДК 615.46/.47

Именен показалец

Врански, Виктор Калчов (ред.)
Марков, Калчо И. (ред.)

Предметен показалец

Медицина

Сигнатура
615/ Н86
Инв. №
10173
(Кн.4)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)