КАТАЛОГ КНИГИ

Имунизации и ваксинации / В. Денчев и др. ; Под ред. на Иван Киров. - София: Медицина и физкултура, 1978. - 192 с. : с ил.; 20 см.

Други авт. : Ив. Диков, Ж. Кънева, Б. Рашеева

УДК 614.47(035)+615.37(035)

Именен показалец

Киров, Иван Димитров (ред.)

Предметен показалец

Лекарства

Сигнатура
614/ И59
Инв. №
10306

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)