КАТАЛОГ КНИГИ

Милев, Петър Крумов и др.
Дневният режим - програма за здраве / Петър Милев, Владимир Георгиев. - София: Медицина и физкултура, 1983. - 80 с.; 20 см.
УДК 613.9

Именен показалец

Георгиев, Владимир И.
Милев, Петър Крумов

Предметен показалец

Хранене
Хигиена

Сигнатура
613/ М57
Инв. №
11504
Сигнатура
613/ М57
Инв. №
11505

Още от същия автор

Милев, Петър. Здравна читанка. София: Медицина и физкултура, 1982

Милев, Петър. Здравна читанка. София: Медицина и физкултура, 1988

Милев, Петър и др. Изкуството да учим. София: Медицина и физкултура, 1985

Милев, Петър. Училище за родители. София: Медицина и физкултура, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)