КАТАЛОГ КНИГИ

Милев, Петър Крумов
Здравна читанка : [Сб. здравни четива, стихотворения и разкази за деца / Състав. Петър Милев ; Худож. Никифор Русков. - 2 изд. - София: Медицина и физкултура, 1988. - 128 с. : с ил.; 24 см.
УДК 61(02.053.2)

Именен показалец

Милев, Петър Крумов (съст.)

Предметен показалец

Медицина

Сигнатура
61/ М57
Инв. №
14459

Още от същия автор

Милев, Петър и др. Дневният режим - програма за здраве. София: Медицина и физкултура, 1983

Милев, Петър. Здравна читанка. София: Медицина и физкултура, 1982

Милев, Петър и др. Изкуството да учим. София: Медицина и физкултура, 1985

Милев, Петър. Училище за родители. София: Медицина и физкултура, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)